Εκδήλωση – Συζήτηση από τη φοιτητική συνέλευση Via Revolta: “Από την εξακρίβωση μέχρι την σύλληψη”

Σε περίοδο κρατικής τρομοκρατίας, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να γνωρίζουμε, για την αυτοπροστασία μας, τα νομικά μας δικαιώματα.

Σάββατο 26/1/2013 στις 20:00

στην Κατάληψη Ελαία, Δαίρπφελδ & Αγίων Θεοδώρων, Μον Ρεπό, Κέρκυρα

Via Revolta

Συνέλευση για την Αυτοοργάνωση στις Σχολές και την Κοινωνική Αντεπίθεση

viarevolta.squat.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *