Πρώτη συνάντηση Αγροκολλεκτίβας

Πρώτη συνάντηση της Αγροκολλεκτίβας για φέτος το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα στην κατάληψη Ελαία!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *