ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΕ

Όσοι παραγγείλατε προϊόντα της Βιο.Με. μπορείτε να έρθετε σήμερα μετά τις 20:00 να τα παραλάβετε από την Κατάληψη.

Επίσης όποιος δεν έχει παραγγείλει αλλά επιθυμεί να πάρει προϊόντα μπορεί να έρθει, καθώς έχουμε επιπλέον τεμάχια στη διάθεσή μας. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *