ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/3 18:00

Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας αυτομόρφωσης με θέμα “Ρίζες & Ανατομία του ναζιστικού φαινομένου” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5/3 στις 18:00.

*Η συνέλευση της Ελαίας λόγω της καθαράς Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Τρίτη στις 20:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *