ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τη Δευτέρα 2/2 στις 20.00 μαζική συνέλευση ατόμων, ομάδων, συλλογικοτήτων και πρωτοβουλιών που συμμετέχουν στη διαχειριστική συνέλευση της Ελαίας με θέμα τη λειτουργία της συνέλευσης και τη μορφή που μπορεί να πάρει ση συνέχεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *