εργασίες στο θερμοκήπιο και στην κατάληψη, Σάββατο 15/1!

Το Σάββατο το πρωί στις 11.00 θα γίνουν γεωργικές εργασίες -με τον πολύ καλό καιρό που προβλέπεται (!)-, όπως επίσης και δουλειές μέσα στην κατάληψη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *