Έλα να παίξουμε. ( νέα ομάδα στην Ελαία)

Μια νέα ομάδα ξεκινάει αυτή την Τρίτη 19 /03 και κάθε Τρίτη

Μουσική μελέτη
Κάθε Τρίτη 19:00-21:00 μαζευόμαστε με τα μουσικά μας όργανα και τη καλή μας διάθεση και παίζουμε είτε με την παρέα είτε ατομικά.

Στόχος της ομάδας εκτός από την δυνατότητα να κάνει εξάσκηση στην μουσική του το κάθε άτομο, να μοιραστεί και γνω΄σεις και δημιουργίες.

Σας περιμένουμε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *