Ομάδα Αναρρίχησης

Ώρες:
Από 25/5/2020 ο τοίχος ανοίγει
Δευτέρα και Τετάρτη 20:00 – 22:00 για ενήλικες,
τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας.

Δυστυχώς για τους μικρούς μας φίλους, το παιδικό τμήμα της Δευτέρας αναβάλλεται προσωρινά.

υποσημείωση:
Σκαρφαλώνουμε με παπούτσια αναρρίχησης ή κάλτσες.
Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται.

e-mail: toixos@riseup.net

Να συστηθούμε:
Η ομάδα αναρρίχησης δημιουργήθηκε το χειμώνα του
2018 από άτομα που αγαπούν τη δραστηριότητα της
αναρρίχησης. Αποφασίσαμε να δώσουμε συλλογική λύση
στην χρόνια έλλειψη αντίστοιχης υποδομής στο νησί, την
οποία μέχρι τότε ο καθένας μας αντιμετώπιζε ατομικά. Η
αφετηρία του καθενός ήταν διαφορετική, όμως βρέθηκε
κοινό υπόβαθρο στην ανάγκη δημιουργίας μιας
υποδομής άθλησης ανοικτής για όλους και όλες, σε ένα
πλαίσιο κατάργησης της εμπορευματοποίησης της
φυσικής άσκησης. Με άλλα λόγια αναρρίχηση βασισμένη
στη συλλογικότητα, την αυτοδιαχείριση και την ελεύθερη
διάχυση της γνώσης. Ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να
στεγαστεί μόνο σε έναν απελευθερωμένο κοινωνικό
χώρο, όπως η κατάληψη Ελαία.

 

Ο τοίχος φτιάχτηκε με προσωπική εργασία των μελών της
ομάδας και την βοήθεια ατόμων έξω από αυτή. Τα έξοδα
καλύφθηκαν από τα μέλη της ομάδας.

Η συνεχής οικονομική ενίσχυση, μέσω ελεύθερης
συνεισφοράς, είναι αναγκαία τόσο για ίδια την συνέχεια
του εγχειρήματος, όσο και για την βελτίωση της υποδομής
και την πραγματοποίηση δράσεων σχετικών με το άθλημα
της αναρρίχησης.

Οι αποφάσεις για τα ζητήματα και τις δράσεις που μας
αφορούν λαμβάνονται μέσω ανοικτής συνέλευσης με
ισότιμο λόγο και ομοφωνία. Έτσι, όλοι μας φέρουμε την
ευθύνη για τις πράξεις και το λόγο της συλλογικότητας,
χωρίς να έχουμε ανάγκη διαμεσολάβησης ή ανάθεσης
ρόλων και καθηκόντων.
Κάθε άποψη μπορεί να κουβεντιαστεί, λαμβάνοντας
πάντα υπόψη τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες
δημιουργηθήκαμε ως συλλογικότητα. Αυτές δεν είναι
άλλες από την αυτοδιαχείριση, την αδιαμεσολάβητη
επικοινωνία, ενάντια σε λογικές ιεραρχικών δομών, πάσης
φύσης διαχωρισμών (έμφυλων, φυλετικών κ.α.) και
οικονομικών αποκλεισμών.