ΑΓΡΟΚΟΛΛΕΚΤΙΒΑ ΕΛΑΙΑΣ

Αύριο 12:00 θα γίνουν πολλές αγροτικές εργασίες στο θερμοκήπιο και το κτήμα της ελαίας.

Οι δουλειές είναι οι εξής: κόψιμο χόρτων, όργωμα και σπορά για τα ανοιξιάτικα λαχανικά.
Στις 14:00 μαζί με τα υπόλοιπα άτομα του κοινού σπορείου έχουμε πολλή δουλειά στο θερμοκήπιο με το φυτώριό μας.
Οι δουλειές είναι πολλές και καλό είναι να έρθουν όσοι πιο πολλοί γίνεται (ακόμα και guest stars).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *