Συνελεύσεις

Οι συνελεύσεις γίνονται κανονικά στις 9 και κάτι μέσα στην κατάληψη…

We are back! (βαμμένοι και καθαροί, με κάποιες περισσευούμενες επιδιορθώσεις!…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *