Σάββατο πρωί δουλειές στην ελαία!

Το Σάββατο το πρωί, από τις 12 και μετά, μαζευόμαστε στην ελαία για δουλειές, ώστε να ξαναλειτουργήσει ο χώρος σύντομα!

Όλοι Ελαία!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *