ΡΑΒΕ-ΞΗΛΩΝΕ

Το εργαστήρι “Ράβε-Ξήλωνε” επανέρχεται στην κανονική μέρα και ώρα, Τετάρτη 17:30.

Όποιος ενδιαφέρεται αύριο στην Ελαία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *