Κύκλος αυτομόρφωσης στο Premiere!

Αυτή την Τρίτη  στις 20.00 μάθημα στο λογισμικό για μοντάζ  Premiere στην κατάληψη Ελαία!

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα ήταν χρήσιμο να φέρουν μαζί τους υπολογιστές τους, αν είναι αυτό δυνατό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *