ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ

Την Κυριακή 24/2 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της ομάδας αυτομόρφωσης της ελαίας με θέμα πάντα την Οικονομική Κρίση.

Η συζήτηση της Κυριακής θα αφορά το βιβλίο του Γ. Ρούση: Ο Μαρξ γεννήθηκε νωρίς, και ειδικά τα τρία πρώτα κεφάλαια. Το θέμα είναι: προϋποθέσεις για τον κομμουνισμό.

 Θα γίνει παρουσίαση του συγκεκριμένου κομματιού από σύντροφο που συμμετέχει στην ομάδα αυτομόρφωσης.
Επισυνάπτουμε ένα βίντεο σχετικά με το έργο του Ρούση που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο που έχει γράψει καθώς επίσης και το βιβλίο σκαναρισμένο.

BINTEO: Ο ΜΑΡΞ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΝΩΡΙΣ – ΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *