Εργασίες στο θερμοκήπιο/Εργασίες στην κατάληψη

Αυτό το Σάββατο στις 11.00 θα γίνουν οι καθιερωμένες εργασίες στο θερμοκήπιο, αλλά και κάποιες σημαντικές επισκευές στην κατάληψη.

Αυτοοργανωμένη εργασία και χαρά!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *