ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΑ!

Την Παρασκευή 8/4, στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τους μύθους και την πραγματικότητα της πράσινης ανάπτυξης και θα συζητηθούν τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αντιστάσεις που έχουν δημιουργηθεί ανα την ελλάδα σε ανάλογα περιβαλλοντικά ζητήματα και τέλος εναλλακτικά εγχειρήματα σε άλλες χώρες του κόσμου, και τι προτείνουμε εμείς…

Για να μπορούμε να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *