ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΑΣ (από τρίτη σε τετάρτη 19:00)

Λόγω της αυριανής πορείας αναβάλλεται η συνέλευση της Ελαίας από Τρίτη σε Τετάρτη 19:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *